Beweging en Sport

3e jaar Beweging en Sport (Nieuw vanaf september 2021!)

Begin dit schooljaar dienden we een aanvraag in om vanaf schooljaar 2021-2022 de opleiding Beweging en Sport aan te bieden in het 3e jaar bso.

In deze studierichting leren leerlingen allerlei sport-, bewegings- en spelactiviteiten organiseren. Ze nemen begeleidende en ondersteunende rollen op. Zo leren ze communiceren en samenwerken met groepen, deelnemers motiveren en enthousiasmeren en scheidsrechter zijn.

Deze opleiding, die verder wordt gezet in de derde graad, bereidt leerlingen voor om na hun middelbare studies aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Na het doorlopen van deze studierichting kunnen leerlingen dan ook onder andere aan de slag als monitor tijdens sportkampen en zaalwachter in sportzalen.