Skip to main content

Beweging en Sport

Beweging en Sport

In deze studierichting leren leerlingen allerlei sport-, bewegings- en spelactiviteiten organiseren. Ze nemen begeleidende en ondersteunende rollen op. Zo leren ze communiceren en samenwerken met groepen, deelnemers motiveren en enthousiasmeren en scheidsrechter zijn.

Deze opleiding, die verder wordt gezet in de derde graad, bereidt leerlingen voor om na hun middelbare studies aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Na het doorlopen van deze studierichting kunnen leerlingen dan ook onder andere aan de slag als monitor tijdens sportkampen en zaalwachter in sportzalen.

Sportkledij