Skip to main content

JE INSCHRIJVEN

Ben je op zoek naar informatie voor het schooljaar 2024-2025?

We voorzien volgende infomomenten:

 • Infomoment 2de en 3de graad: dinsdag 21 mei 2024 (19u-21u)

Wij vragen u vriendelijk om u aan te melden voor de infomomenten.

Openschooldag:  zaterdag 27 april 2024 (13u-18u)  – met focus op info voor 1° en 2°graad.

Heb je hulp nodig bij aanmelden ?

Of wil je alvast inschrijven voor volgend schooljaar?

We helpen u graag verder op volgende momenten:

 • woensdag 17 april 2024 (13u-16u)
 • woensdag 24 april 2024 (13u-16u)
 • woensdag 8 mei 2024 (13u-16u)
 • woensdag 15 mei 2024 (13u-16u)
 • woensdag 22 mei 2024 (13u-16u)
 • woensdag 29 mei 2024 (13u-16u)
 • woensdag 5 juni 2024 (13u-16u)
 • woensdag 12 juni 2024 (13u-16u)
 • woensdag 19 juni 2024 (13u-16u)
 • woensdag 26 juni 2024 (13u-16u)

Wij voorzien verder volgende inschrijfmomenten tijdens de zomervakantie:

 • zaterdag 29 juni van 9 tot 12u

en

 • dinsdag 2 juli van 16 tot 19u
 • donderdag 4 juli van 16u tot 19 u
 • vrijdag 5 juli van 9 tot 12u

en

 • woensdag 21 augustus van 13.30 tot 16.30 u
 • donderdag 22 augustus 16 tot 19u
 • woensdag 28 augustus van 13.30u en 16.30u
 • donderdag 29 augustus van 16 tot 19 u

Op deze momenten zijn er ook collega’s aanwezig die u kunnen helpen met het bestellen van de schoolboeken, mocht u daar problemen mee ondervinden.

Inschrijvingen 1ste leerjaar B-stroom

Voor 1B hanteren we een capaciteit van 24 (2 klassen van 12). Voor het schooljaar 2024-2025 zijn er 22 beschikbare plaatsen. Daarom moet u uw zoon/dochter hiervoor eerst digitaal aanmelden.

Je doet dit tussen 25 maart en 19 april 2024 via onderstaande knop (Inschrijven 1B) of via deze QR-code.

Lukt het aanmelden niet, neem dan contact met ons op om langs te komen, we helpen je hiermee graag verder op woensdag 17 april. Het moment van aanmelden heeft geen invloed op de toekenning, je kan dit op een voor u gepast moment doen.

Je ontvangt vrijdag 26 april via e-mail het resultaat van de aanmelding.

Bij voldoende plaatsen, kan elk kind inschrijven. Bij onvoldoende plaatsen, worden de plaatsen volgens toeval toegekend. Zijn de plaatsen volzet, komt je kind terecht op de wachtlijst.

Heeft je kind een plaats toegekend gekregen, dan is het belangrijk dat je de inschrijving definitief komt maken op school op één van de beschikbare momenten (zie data hierboven). Je moet dit doen vóór  10 juni, anders vervalt je toewijzingsticket.

Staat je kind op de wachtlijst, dan bellen we je op in volgorde van de lijst als er een plaats vrijkomt.

Een antwoord op de meest gestelde vragen kan je via de knop hieronder (FAQ) vinden. Staat het antwoord er niet tussen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Jij wil je inschrijven... ('23-'24)

Voor het huidige schooljaar 2023-2024 kan je je enkel inschrijven na afspraak met de directie.
Bij Contact vind je onze openingsuren terug. Maak tijdig een afspraak.
Tijdens het schooljaar kun je enkel van richting veranderen als bepaalde wettelijke criteria voldaan zijn.

Wat moet je meebrengen?

Wil je je inschrijven, breng dan de volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van de inschrijvende leerling,
 • het rapport van het vorige trimester,
 • het oriënteringsattest of de eindbeslissing van het vorige schooljaar,
 • de baso-fiche van de lagere school (indien een inschrijving voor het 1e jaar),
 • het advies vanuit OKAN (Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers) (indien van toepassing),
 • de attestering van studie- of gezondheidsproblemen (indien van toepassing).

VEELGESTELDE VRAGEN over digitaal aanmelden

Wat moet ik doen om mijn kind aan te melden?

WIE MOET ZICH AANMELDEN?
Leerlingen die zich willen inschrijven in Campos in 1B.

WANNEER MOET JE JE KIND AANMELDEN?
De aanmeldperiode start op 27 MAART om 8.00 uur en loopt tot en met 21 APRIL om 18.00 uur. Je kan je enkel tijdens deze periode digitaal aanmelden voor de school van je keuze. De dag of het uur waarop je deze aanmelding doet, heeft geen enkele invloed op het verdere verloop (dus daarover moet je je geen zorgen maken).
Heb je de periode voor aanmelden gemist? Dan moet je wachten op de vrije inschrijvingen vanaf 16 mei.

HOE MOET JE JE KIND AANMELDEN?
Om je kind juist aan te melden, doorloop je onderstaand stappenplan:

Op deze pagina klik je op de knop “AANMELDEN 1B”.
(Het aanmeldingsportaal zal actief zijn vanaf 27 maart 2023 om 8.00 uur tot en met 21 april om 18.00 uur)

Zorg ervoor dat je de rijksregisternummers bij de hand hebt van:

 • het kind dat je wil aanmelden
 • broer(s) en/of zus(sen) die al op de school zit(ten)

Om op het aanmeldingsportaal te komen, heb je een identiteitskaart en -lezer nodig OF Itsme OF een beveiligingscode via SMS. Lukt dit jou niet? Contacteer de school, wij helpen je hier graag bij.

Als je de verplichte velden hebt ingevuld, zal de computer je aanmelding registreren. Je kan tot en met 21 april om 18.00 uur nog wijzigingen aanbrengen via je account, mocht er iets fout ingegeven zijn. Na je aanmelding
krijg je een automatische mail met de gegevens die je ingevuld hebt.
<br\><br\>
Ten laatste op 15 mei ontvang je een mail met het resultaat – dan weet je of je een plaatst gekregen hebt op de school van jouw voorkeur.

Geen mail ontvangen op 15 mei? Kijk zeker in de spamfolder van je mailbox. Indien je ook daar niets vindt, contacteer ons.

WAT DOE JE NA DE MAIL VAN 15 MEI?

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven, dus na 15 mei kan je je kind echt inschrijven.
Wie zich aangemeld heeft, ontvangt een e-mail (je ontvangt deze ten laatste op 15 mei) waarin je te weten
komt of je een plekje hebt gekregen.

 • Zijn er voldoende plaatsen op de school, ontvangt elk kind een toewijzingsticket waarmee het kan inschrijven.
 • Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen dan krijgen de niet-geselecteerde leerlingen een document met vermelding van hun plaats op de wachtlijst.

JE KIND INSCHRIJVEN TUSSEN 16 MEI EN 12 JUNI

In deze periode kan je met je toewijzingsticket je inschrijving in de school definitief maken. Instructies over de manier waarop je dit kan doen, vind je terug in de mail van de toewijzing.

Als je op 12 juni niet ingeschreven bent in de school waarvoor je een toewijzingsticket kreeg, verlies je je
voorrang. De vrije plaatsen kunnen nu ingenomen worden door de mensen op de wachtlijst.

Is aanmelden hetzelfde als inschrijven?

Neen, je kind aanmelden betekent niet dat je kind ook ingeschreven is. Na de aanmelding ontvang je voor 15 mei bericht of je kind een plek heeft toegewezen gekregen. Daarna kan je met dit toewijzingsticket je kind inschrijven in de school waarvoor het aangemeld werd.

Belangrijk: je toewijzingsticket is maar geldig tot en met 12 juni.

Ik heb geen computer, hoe kan ik aanmelden?

Je kan hiervoor terecht in onze school. Hiervoor maak je best een afspraak.

Moeten kinderen die willen inschrijven voor de hogere leerjaren zich ook aanmelden?

Neen, zij moeten zich niet aanmelden. Zij kunnen zich vanaf 17 april inschrijven op de school van hun keuze.

Moet ik voor alle scholen aanmelden?

Neen, enkel voor het leerjaar 1A in de middelbare Michaëlschool Turnhout en voor het leerjaar 1B in Campos Turnhout en Talentenschool Turnhout.

Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Er is een voorrangsregeling voor broers en zussen(*) en kinderen van personeel. Zij duiden dit aan bij het aanmelden. Bij de toewijzing van de plaatsen gaan de eerste plekken op de inschrijvingslijst naar hen. De overige plekken worden door de computer verdeeld op basis van toeval.

(*) Met broers en zussen wordt bedoeld:

 • broers/zussen, met 2 gemeenschappelijke ouders – ze moeten niet op hetzelfde adres wonen.
 • broers/zussen, met 1 gemeenschappelijk ouder – ze moeten niet op hetzelfde adres wonen.
 • kinderen die op hetzelfde adres wonen (eenzelfde domicilie of eenzelfde voornaamste verblijfplaats), maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben. (bv stiefbroers of stiefzussen).

Wat gebeurt er wanneer ik geen toewijzingsticket krijg van de school waarbij ik aangemeld heb?

Je krijgt dan een document van niet-gerealiseerde inschrijving, met je nummer op de wachtlijst. Wanneer op deze school terug een plaats vrijkomt, zal de school deze kinderen – in volgorde van de wachtlijst – contacteren. De school moet deze wachtlijst-volgorde respecteren tot de vijfde schooldag van oktober.

Je kan je kind ondertussen wel inschrijven in een andere school.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan terecht bij de beheerder van het systeem (via wouter.neels@ond.vlaanderen.be). De beheerder zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst.

Indien je daarna nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten. We verwijzen je daarvoor naar de website: Commissie inzake Leerlingenrechten: hoe dien je een klacht in? | Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)