Skip to main content

EERSTE SCHOOLDAG

Eerste schooldag


2e – 6e jaar
Op de eerste schooldag verwelkomen we alle 2e t.e.m. 6e-jaars om 08.25 uur op school.

Je klastitularis ontmoet je die dag op de speelplaats. Daarna nemen je leraars uitgebreid de tijd om je beter te leren kennen via groepsvormende activiteiten.

De 3e-jaars ontvangen hun laptop pas op de tweede schooldag.

1e jaar
De eerstejaars verzamelen zich dezelfde ochtend om 09.00 uur met hun fiets op de parking van de school. Zij vertrekken samen met hun toekomstige klastitularissen naar de Hoge Rielen in Kasterlee voor twee fijne ontmoetingsdagen. Tal van amusante kennismakings- en groepsvormende activiteiten staan dan op het programma. Pas op het einde van deze tweedaagse delen je leerkrachten je in de juiste klas in.