Skip to main content

3E GRAAD (leerjaar 5 en 6)

In 2023-2024 rollen we de hervorming uit in het 5e leerjaar SO.  In 2024-2025 hervormt men het 6e leerjaar SO.

De donkerblauwe richtingen zullen mee evolueren met de hervorming tenzij anders vermeld.
De lichtblauwe richtingen zijn nieuwe richtingen die vanaf nu in het 5e jaar worden aangeboden en nadien ook in het 6e jaar.

  1. Kies een domein
  2. Klik of tik op een richting voor meer informatie

DOMEIN: SPORT

Doorstroom

Sportwetenschappen

Doorstroom en Arbeidsmarkt

Lichamelijke Opvoeding en Sport / Sportbegeleiding

Arbeidsmarkt

Beweging en Sport

DOMEIN: ECONOMIE & ORGANISATIE

Lestabel 5e jaar

Doorstroom

Economie-Wiskunde

Doorstroom en Arbeidsmarkt (dubbel)

Commerciële organisatie

Toerisme

Informaticabeheer / Applicatie- & Databeheer

Handel / Internationale Handel en Logistiek

Boekhouden-Informatica / Bedrijfsorganisatie

Arbeidsmarkt

Onthaal, Organisatie & Sales

Kantoor

Enkel 6e jaar

Verkoop

Enkel 6e jaar

DOMEIN: KUNST & CREATIE

Lestabel 5e jaar

Arbeidsmarkt

Publiciteit / Decor & Etalage