Skip to main content

Begin dit schooljaar dienden we een aanvraag in om vanaf schooljaar 2021-2022 de opleiding Beweging en Sport aan te bieden in het 3e jaar van de arbeidsmarktfinaliteit (het vroegere bso).

Intussen kregen we de bevestiging dat onze aanvraag is goedgekeurd!

De opleiding start volgend jaar in het 3e jaar en wordt de daaropvolgende jaren verder gezet in het 4e jaar en de derde graad.

sport stadspark
In de richting Beweging en Sport leren leerlingen allerlei sport-, bewegings- en spelactiviteiten organiseren. Ze nemen begeleidende en ondersteunende rollen op. Zo leren ze communiceren en samenwerken met groepen, deelnemers motiveren en enthousiasmeren en scheidsrechter zijn.

Ze bereidt leerlingen voor om na hun middelbare studies aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Na het doorlopen van deze studierichting kunnen leerlingen onder andere aan de slag als monitor tijdens sportkampen en zaalwachter in sportzalen.

 

Campos heeft een lange traditie in het aanbieden van sportrichtingen.

Naast de bestaande richtingen Lichamelijke Opvoeding & Sport in tso (beter bekend als “Sport” en “Sportbegeleiding” na de onderwijshervorming vanaf september 2021 ) en Sportwetenschappen in aso, trekken we nu de lijn door. Zo kunnen we vanaf september 2021 in alle finaliteiten een sportrichting aanbieden.