Skip to main content

Het besef dat we een nieuwe naam nodig hadden, is gaandeweg gegroeid.
Het stadsbestuur en het Gentse communicatiebureau Karakters lanceerden enkele maanden geleden een nieuwe huisstijl voor de stad Turnhout, waarin ook onze stedelijke school zou ondergebracht worden. In een eerste fase werkten we samen aan de aanpassing van onze huidige huisstijl, die de sterke punten van onze school in de verf moet zetten. Over een nieuwe baseline waren we het heel snel eens: ‘School voor Sport en Ondernemen’ is een accurate en professionele omschrijving voor wat we doen. Alleen begon de naam ‘SHT’ toen te knellen: de ‘H’ van Handel dekte de lading niet meer. Zo kwamen we automatisch op het spoor van een nieuwe naam.

Bij de naamkeuze speelden een aantal overwegingen mee: ‘handel’ verdwijnt als term in de onderwijshervorming, de nieuwe naam moet bestand zijn tegen eventuele verdere vernieuwingen in het onderwijsaanbod. Via de nieuwe stijl wil de school zich bovendien verankeren in de stedelijke organisatie.

Directeur Greet Willems verduidelijkt: ‘Binnen de school werden al fijne suggesties geopperd, maar we hebben ook breder naar voorstellen geluisterd. Bij de brainstormsessie waren naast leerkrachten ook collega’s van enkele stedelijke diensten aanwezig, onder meer van de communicatiedienst. We gingen uit van -opnieuw- de sterktes van de school, de kenmerken, de doelgroep. Vervolgens hebben we bij het schoolpersoneel een aanvullende bevraging gedaan. De gebundelde ideeën hebben we tot slot aan een testgroep voorgelegd. Naast leerkrachten waren daarin ook leerlingen uit secundaire leerjaren vertegenwoordigd, de eigenlijke doelgroep dus.’

De ultieme test was om de gekozen naam te integreren in de nieuwe huisstijl. ‘Zo waren we immers begonnen’, besluit de directeur. ‘Het paste perfect, al hebben we nog lichtjes geknutseld aan de baseline. Zoals bij elke vernieuwing is de ene dadelijk razend enthousiast en moet de andere wat langer wennen.

We stellen nu met heel veel trots de nieuwe naam voor die dynamiek en warmte uitstraalt, karakteriserende eigenschappen van onze school: Campos, Jouw School voor Ondernemen en Sport.